Модерни и ефикасни средства за мълниезащита

I. За да сме сигурни че имаме ефективна мълниезащита и сме защитени от могъщата поразяваща мощ на мълнията е добре да знаем:

1.1. НЕДОПУСТИМО е който и да е от елементите на гръмоотводната уредба (най-вече мълниеприемникът /гръмоотводът/ или мълниеприемната мрежа) да е закрепен за или да има допир с горими елементи - дървени греди или подпокривни конструкции, битумни хидроизолации и т. н.- ( фиг. 1).
 


Фиг. 1

1.2. НЕДОПУСТИМО  е мълниеприемниците (гръмоотводите и особено мълниеприемните мрежи) да „лежат” директно върху защитаваната покривна конструкция. Те трябва да са на разстояние 8.0 ÷ 10 сm. от нея (фиг. 2).


 
Фиг. 2

1.3. Много честа практика е върху плоските покриви гръмоотводната мрежа да се монтира под битумната хидроизолация. Това е НЕДОПУСТИМО. Бъдете сигурни, че ако е правен ремонт на покривната хидроизолация, намиращата се там гръмоотводна мрежа вече е премахната. В много случаи извършващите ремонт на покривна хидроизолация,  не знаят за какво служи тази мрежа и я махат или разрушават при ремонта (фиг. 3).Фиг. 3

1.4. Най-често, поради незнание, се прекъсват и токоотводите (връзките между мълниеприемниците и заземителите) на мълниезащитните и заземителни уредби, което води ди изваждане на същите от строя (фиг.4).Фиг. 4

1.5. Ако е необходимо токоотводът да се полага под мазилка или хидроизолация, то той трябва да е изработен от специална сплав, и да има негоримо изолационно покритие (фиг. 5).Фиг. 5

1.6. Известно е, че с течение на времето заземителите прогресиращо корозират и в последствие напълно се разлагат. През този период на време те променят заземителното си съпротивление. Ето защо се изисква поне веднъж в годината състоянието на заземителите да бъде проверявано чрез замерване на заземителното им съпротивление и дори чрез разкопаване, за проверка на физическото им състояние (Фиг. 6).Фиг. 6

За проектиране и изграждане на ефективна мълниезащита Ви предлагаме някой съвременни методи  и средства за мълниезащита.

II. За защита на сгради със скатни покриви (керемидени, битумни метални или други):

Най-често това се извършва с монтиране на гръмоотводни мачти на покрива. Трябва да знаем обаче, че използването на този метод не е проста работа. Закрепването на мачта с височина 2 ÷ 4 метра е сложно мероприятие, тъй като въздействието на метеорологичните фактори (и особено на вятъра) върху нея е много силно. За съжаление, монтажниците за по-лесно използват порочната и пожароопасна практика за закрепване на мачтата върху вътрешните дървени покривни греди, без да използват никаква термоизолация (фиг. 7).Фиг. 7

За изграждане на мълниезащита върху този вид покриви има и по-добро решение - Мълниеприемна мрежа върху скатен покрив (фиг. 8).

При използване на този способ мълниеприемната мрежа се монтира върху керемидите чрез специални скоби и образува т. н. „Фарадеев кафез”. Проводникът, който се използва за изготвяне на мрежата е най-често от алуминиева сплав (Al, Mg, Si), мед или стоманен поцинкован проводник. Дебелината на проводника е 8 mm. Скобите осигуряват отстояние на мрежата от самия покрив на височина 6-8 сm.


 
Фиг. 8

Освен мрежата, за защита на комини или други върхупокривни съоръжения (чилъри, антени и др.), задължително се монтират малки гръмоотводни мачти с височина 1-2 метра, които най-често са от алуминиева сплав (фиг. 9).Фиг. 9

Връзките между отделните елементи на мълниеприемната мрежа се осъществяват посредством специални клеми (фиг. 10).


 
Фиг. 10

Предимствата на този вид гръмоотводна уредба са:

 • Тя е разглобяема и ако се налижи ремонт на покрива, може да се разглоби и след ремонта отново да се монтира;
 • Добре проектирана този тип гръмоотводна инсталация има изключително висока защитна способност;
 • Естетически изглежда добре и придава атрактивен вид на покривната конструкция (фиг. 11).Фиг. 11

Ако желаете безплатно да научите повече за това натиснете тук.

III. За защита на сгради с плоски покриви (жилищни блокове, складове, халета и др.)

Защитата на сгради с такъв вид покриви се извършва най-вече чрез мълниеприемна мрежа (фиг.  12 и 13).
Проводникът е изработен от алуминиева сплав, мед или поцинкована стомана и е с диаметър 8 mm. Монтира се на карета върху специални свободно лежащи пластмасово-бетонови основи (фиг. 12).


 
Фиг. 12

Тези основи са специални, защото:

 • Не се залепват върху покривната хидроизолация, а лежат свободно върху нея;
 • Лежащата върху хидроизолацията част на тези основи е изработена така, че да не се впива в хидроизолацията, особено когато тя е силно нагрята през лятото;
 • Осигуряват отстояние на проводника от покривната хидроизолация на височина 8-10 сm и го закрепват стабилно;
 • Лесно се демонтират преди и монтират след ремонти на покрива;
 • Не се влияят от метеорологичните условия (температура, влага, дъжд и др.).

А когато върху покрива има поставени съоръжения (чилъри, кондиционери и други), за тяхната защита се монтират допълнителни мълниеприемникови мачти с височина до 1-2 метра (фиг. 12).

Електрическите връзки между отделните елементи на тази мълниезащитна уредба се осъществяват чрез специални клемни съединения, позволяващи лесно разглобяване и сглобяване на мълниеприемната мрежа при евентуални ремонти на покрива (фиг. 13). 
Фиг. 13

ВАЖНО:  Много често върху покривите се монтират рекламни конструкции, и антени на мобилни оператори!
Когато е проектирана Вашата мълниезащитна уредба не е отчитано, че върху покрива на защитаваната сграда ще се монтират такива съоръжения. Рекламните пана (постерите) и антените на мобилните оператори нарушават работата на гръмоотводната уредба (особено това се отнася за антените на мобилните оператори, които имат много мощно йонизиращо въздействие на въздуха и създават благоприятни условия за попадение на мълния върху тях, а съответно – и върху сградата).

За сигурната мълниезащита на Вашата сграда с монтирани върху нея такива съоръжения Ви съветваме да се обърнете към съответните специалисти.

Ако желаете безплатна консултация със специалисти по мълниезащита, натиснете тук!

IV. Последните нововъведения в мълниезащита та на сгради, съоръжения и открити пространства, са мълниеприемниците с изпреварващо действие

Този тип мълниеприемници (образец на който е показан на фиг. 14 и 16) е конструиран така, че с подхода на мълнията към него, той генерира електрически заряд с обратен на мълнията поляритет, който тръгва от неговия връх по посока на облака много преди другите заряди от другите точки на земната повърхност (фиг. 15).


 
Фиг. 14Фиг. 15

По този начин срещата между двата заряда (този от облака и този от мълниеприемника с изпреварващо време) става във въздуха на много по-голямо разстояние от защитавания обект, отколкото при всеки друг конвенционален мълниеприемник. Вследствие на това, радиусът на мълниезащитната сфера при мълниеприемника с изпреварващо действие също е много по-голям от този на обикновения мълниеприемен прът (гръмоотвод).

Основен съизмерим параметър на мълниеприемниците с изпреварващо действие е Времето на изпреварване (изпреварващо време). Естествено, колкото това време е по-голямо, толкова и защитната площ на мълниеприемника с изпреварващо действие е по-голяма. За информация, изпреварващото време на сега съществуващите мълниеприемници от този тип варира от 15 до 60 микросекунди, което отговаря на радиус на зоната за мълниезащита от 19 до 120 метра. Това означава, че възможностите на този тип мълниеприемници са до над 6 пъти, в сравнение с тези на „Франклиновия” мълниеприемен прът. Логично е много по-голямата ефективност на мълниеприемниците с изпреварващо действие да се изразява и в по-високата им цена.

Предимства при използването на мълниеприемници с изпреварващо действи
е:

 • Многократно по-голяма защитна площ. Удобни за защита на широкоплощови обекти, каквито са: училища, дворове и спортни площадки, хипермаркети, складови бази, паркинги, летища, плажове, стадиони, игрища за голф и др.;
 • Удобство при проектиране и монтаж;
 • Дълговечна работоспособност - качествените мълниеприемници с изпреварващо действие са вечни, не се налага подмяната им, дори, когато върху тях падне мълния;
 • Защитават не само съответната сграда (съоръжение) а и прилежащата към нея площ (паркинг, игрище, басейн, площадка и т. н.);
 • Възможност за мълниезащита на сгради с нестандартни покривни конструкции - стъклени покриви, басейни или заведения на покрива;
 • Естетика при оформянето на архитектурните проекти;
 • Има възможност за монтиране на брояч на мълниите.

ВАЖНО: Мълниеприемниците с изпреварващо действие не привличат мълниите, а имат само по-голям радиус на мълниезащитна зона.Фиг. 16

ПРЕПОРЪКИ: предвид това, че на българския пазар не е рядкост да се появяват и продукти със съмнително качество и произход, Ви съветваме:

Ако желаете да получите безплатен съвет от специалисти по мълниезащита, натиснете тук!

V. Защита от вторични въздействия на мълнии (токови удари)

Изграждането на ефективна система за защита от токови удари, получени вследствие на вторични въздействия на мълнии, не е просто дело. За да не се допуснат показаните на фиг. 17 и 18 щети и да предпазите вашите електронни уреди от токов удар с напрежение 100 ÷ 200 хиляди волта, трябва да с предприемете сериозни мерки.
 

 
Фиг. 17Фиг. 18

Защитата от вторични въздействия на мълнии (токови удари)
се извършва каскадно на три нива, с помощта на така наречените арестери и арестерни групи. Тези арестери и арестерни групи се монтират в електрическите табла на сградите и крайните контакти. Те се подразделят на три класа (нива):

 • Арестери и арестерни групи КЛАС „А” (първо ниво): Монтират се в Главното електрическо табло. Те свалят мощния токов удар от 100 ÷ 200 киловолта на не повече от 4.5 киловолта.


 
Фиг. 19

 • Арестери и арестерни групи КЛАС „Б” (второ ниво): Монтират се в етажните или апартаментните електрически табла. Те свалят мощния токов удар от 4,5 киловолта на не повече от 2.5 киловолта.Фиг. 20
Забележка: С цел използване на по-малко място в електроразпределителните табла, се предлагат и арестери комбиниран (клас „А: и клас „Б”) тип.

 • Арестери и арестерни групи КЛАС „В” (трето ниво): Най-често това са контакти или разклонители, в които са монтирани такива арестери. Те свалят мощния токов удар от 2,5 киловолта на безопасните за електрониката 280 ÷ 300 волта (фиг. 21).

 
 
Фиг. 21

Към арестерите клас „В” спадат и средствата за защита на кабелна телевизия, интернет, телефон, сигнално-охранителна техника  и др. (фиг. 22).


 
Фиг. 22

Най-сигурният начин за защита от вторичните въздействия на мълнии е, когато в защитаваният обект се монтират и трите нива за вътрешна мълниезащита (фиг. 23). Всичко зависи от Вашите предпочитания и възможности.


 
Фиг. 23

Как да бъде изградена Вашата защита от вторични въздействия на мълнии (токови удари), най-добре могат да преценят специалистите по мълниезащита.

Ако желаете безплатна консултация относно най-ефикасните и оптимални мерки за защита от вторични въздействия на мълнии, натиснете тук!

ВАЖНО: Надеждна защита от вторични въздействия на мълнии, може да се постигне и само с арестери (арестерни групи) от клас „В” (трето ниво). Важно е те да са проектирани така, че да не допускат мощните гръмотевични токови удари до Вашата електронна техника (фиг. 24). В повечето случаи те са комбинирани и защитават както от токов удар (появил се в захранващата мрежа), така и от такъв, възникнал по кабелната телевизия, от сателитната чиния, кабелния интернет и т. н.


 
Фиг. 24

Ако желаете да научите повече за такъв вид защити, натиснете тук!

Бърза връзка

Ако имате въпроси, можете да ги изпратете веднага, като попълните специалната ни форма за контакти.

Партньори

bulsms malnia