Вторичните въздействия на гръмотевиците водят до загуби в домакинствата

 

Повече на: http://btv.bg » Новини » България » Бедствия и аварии


Повече за мълниите и защитата от тях

Земетресенията, тайфуните, ураганите, мълниите – това са природни явления, или по точно - природни бедствия. Във всичките тях е концентрирана огромна енергия от природата. Тази енергия е несъпоставима с никоя друга. Всички те най-често предизвикват човешки жертви, разрушения пожари.

За времето на своето съществуване човекът се е научил да предприема мерки за защита от тези природни бедствия.
Така например в Япония, независимо че се намира в зона със силна земетръсна активност, почти не се съобщава за разрушения и човешки жертви, получени от земетресения. Това се дължи основно на взетите от правителството и цялото общество високоефективни мерки. За разлика от посоченото, в други райони, където не се изследват и не се води борба с природните стихии, жертвите и разрушенията са катастрофални […]

Модерни и ефикасни средства за мълниезащита

  • За да сме сигурни, че имаме ефективна мълниезащитата и сме защитени от могъщата поразяваща мощ на мълнията, е добре да знаем […]
  • За защита на сгради със скатни покриви (керемидени, битумни метални и др.) […]
  • За защита на сгради с плоски покриви (жилищни блокове, учебни заведения, складове, халета и др.) […]
  • Последните нововъведения в мълниезащита са мълниеприемниците с изпреварващо действие […]
  • Защита от вторични въздействия на мълнии (токови удари) […]